TEHNIČKI PODACI

O NAMA

GESTA d.o.o.

GESTA d.o.o. podliježe Zakonu o zaštiti okoliša (N.N. 80/13,153/13,78/15,12/18), zatim pravilniku o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (N.N. 139/14). Shodno tome, gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji dostavljen je operativni plan i procjena rizika. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike dostavljena je politika sprječavanja velikih nesreća, te je dobivena Suglasnost KLASA: 351-02/18-59/06 UR BROJ: 517-03-1-3-2-19-3 od 15. travnja 2019.

U krugu firme manipulira se sa bocama i spremnicima tekućeg klora, te IBC spremnicima i balonima za natrijev hipoklorit. Boce i spremnici tekućeg klora se nakon dopreme istovaruju i spremaju u skladištu klora iz kojeg se dalje distribuiraju kupcima prema potražnji. IBC spremnici se spremaju u skladištu natrijevog hipoklorita, gdje se natrij hipoklorit pretače iz IBC spremnika u balone.

Skladište klora pokriveno je sustavom neutralizacije koja se automatski uključuje u slučaju ispuštanaj klora, a obavjest o ispuštanju klora šalje se svim djelatnicima Geste d.o.o. na mobilni telefon. Sva skladišta pokrivena su protuprovalnim alarmom. Sustav dojave povezan je sa svjetlosnim i zvučnim signalom izvan zgrade. U razdoblju od 03.02. do 07.02.2020. obavljen je koordinirani nadzor prema SEVESO, niži razred od strane državnog inspektorata.

Prisutne opasne kemikalije: Tekući klor – KLOR: Oks. plin 1, Stlač. plin, Ak. toks. 2, Nadraž. koža 2, Nadraž. oka 2, TCOJ 3, Ak. toks. vod. okol. Natrijev hipoklorit 15%: Nagriz. koža 1B, Ak. toks. vod. okol. 1, Ozlj. oka 1, TCOJ 3, Nagriz. metal 1.

Dodatne odgovarajuće informacije mogu se dobiti na lokaciji Gesta d.o.o., te na br telefona 042/351-451 ili mail adresi info@gesta.hr

ŠTO JE KLORIRANJE?

Korisne informacije o kloru

Kloriranje vode je kemijski postupak dezinfekcije kojim se suzbijaju njezina mikrobiološka onečišćenja.

Mogu se koristiti razne vrste klora ili tvari koje sadrže klor za oksidaciju i dezinfekciju.

Mikroorganizmi se mogu naći u sirovoj vodi iz rijeka, jezera i podzemnih voda. Iako nisu svi štetni za ljudsko zdravlje, postoje neki koji kod ljudi mogu uzrokovati bolesti.

Oni se nazivaju patogeni i mogu se prenijeti sustavom raspodjele pitke vode. U svrhu suzbijanja bolesti koje se prenose vodom, koriste se različite metode dezinfekcije za inaktivaciju patogena. Zajedno s drugim postupcima obrade vode, poput koagulacije, taloženja i filtracije, kloriranje stvara vodu koja je sigurna za javnu potrošnju.

Kloriranje je još uvijek najčešći proces za kontrolu rasta mikroorganizama u vodama za industrijsku upotrebu ili za postizanje higijenskih standarda u pripremi pitke vode, kao i za sterilizaciju bazenskih voda.

Razlog za spomenuto leži u njegovoj izuzetnoj učinkovitosti kod suzbijanja rasta mikroorganizama u vodi, ali i pristupačnoj cijeni.

ZAŠTO KLORIRAMO VODU?

Prednosti kloriranja vode
Provedena su mnoga istraživanja kako bi se osigurao siguran uspjeh klora kao dezinficijensa. Vodeća prednost kloriranja je što se pokazao učinkovitim i protiv bakterija i protiv virusa.

Dezinfekcija pomoću klora

Kloriranje je dobra metoda dezinfekcije jer je cjenovno pristupačna, a učinkovita u dezinfekciji mnogih mogućih onečišćenja. Postupak kloriranja također je prilično jednostavan za provedbu u usporedbi s drugim metodama obrade vode. Učinkovita je metoda u hitnim situacijama s vodom jer relativno brzo može eliminirati preopterećenje patogenima. Hitna situacija s vodom može biti bilo što, od kvara filtera do miješanja pročišćene i sirove vode.

Brojni su čimbenici koji utječu na postupak dezinfekcije. Najvažniji su koncentracija ili količina klora te vrijeme kontakta s klorom (vrijeme u kojem klor može reagirati s nečistoćama u vodi).

Ipak, kloru treba neko vrijeme da deaktivira sve mikroorganizme koji mogu biti prisutni u vodi koja se tretira. Što je više vremena klor u kontaktu s mikroorganizmima, to će postupak biti učinkovitiji. Vrijeme kontakta je vrijeme od kada se klor prvi put dodaje do trenutka kada se voda koristi ili troši.

Isti pozitivan odnos vidi se i kad se razmatra koncentracija klora. Što je veća koncentracija klora, to će postupak dezinfekcije vode biti učinkovitiji. Ovaj odnos vrijedi jer se povećanjem koncentracije povećava količina klora za dezinfekciju. Za razliku od odnosa između koncentracije klora i učinkovitosti dezinfekcije, koncentracija klora i vrijeme kontakta klora s vodom pokazuju obrnut odnos. Kako se koncentracija klora povećava, potrebno vrijeme kontakta voda-klor na kraju se smanjuje.

Regulativa (EU) 2020/2184

Već 30 godina pratimo trendove i dobre prakse

Stroži kriteriji vezani uz zdravstvenu ispravnost vode

S obzirom na nadolazeću regulativu (EU) 2020/2184 koja donosi strože kriterije vezane uz zdravstvenu ispravnost vode, jedan od prioriteta cjelokupnog tržišta bit će konstantno provođenje testova i održavanje normativa o čistoći vode. Direktiva (EU) 2020/2184 Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka).

Prednosti polialuminijskih koagulanata

30 godina iskustva

Polialuminijski koagulanti

Važno svojstvo polialuminijskih koagulanata je njihova bazičnost.

Gesta d.o.o. nudi pakiranja koagulanata od 10 do 1000 litara.

Važno svojstvo polialuminijskih koagulanata je njihova bazičnost. To je omjer hidroksilnih i aluminijskih iona u hidratiziranom kompleksu i općenito što je veća bazičnost, to će promjena alkalnosti u procesu obrade biti manja, a time i utjecaj na pH.

Jos jedna važna prednost upotrebe polialuminijskih koagulansa u procesima obrade vode je smanjena koncentracija sulfata dodanih u pročišćenu vodu. To izravno utječe na razinu sulfata u otpadnoj vodi u domaćinstvima.

Također, PAC djeluje izuzetno dobro na niskim temperaturama sirove vode, a flokovi nastali od polialuminijskih koagulansa imaju tendenciju podjednako dobro nositi se na niskim i na normalnim temperaturama vode.

Izmjerite pH vrijednost u bazenu

30 godina iskustva

Postoji nekoliko načina za određivanje pH vode u bazenu

Vrijednost pH vode u bazenu govori o njenoj kvaliteti, odnosno je li ona kisela, neutralna ili lužnata.

Idealna pH vrijednost vode je od 7,0 do 7,6.
Kada je pH vrijednost niska (< pH 7) kažemo da je voda kisela, a takva voda korozivno djeluje na metale te uzrokuje taloženja oksida metala na površinama bazena što dovodi do mrlja na bazenu. Visoka pH vrijednost (> pH 7,6) vodi daje lužnati karakter što pojačava izdvajanje vodenog kamenca na površinama bazena. Pri povećanoj pH vrijednosti smanjuje se učinkovitost dezinfekcijskih sredstava. Na visok pH vode najčešće utječu razne nečistoće iz okoliša, koža kupača (kreme, šamponi..) te ostaci deterdženata, stoga je češće potrebno provoditi smanjenje pH vrijednosti nego povećanje. Provjeru pH vrijednosti u bazenu trebalo bi napraviti minimalno jednom tjedno te nakon obilnih kiša. Postoji nekoliko načina za određivanje pH vode u bazenu:

Regulirajte pH vrijednost u bazenu

30 godina iskustva

Za regulaciju pH vrijednosti u bazenu postoje različiti proizvodi u tekućem ili krutom obliku. Oni uravnotežuju pH vrijednost vode u bazenu prema gore ili prema dolje.

Ovisno o podacima na etiketi proizvoda, regulatori pH miješaju se s vodom u potrebnoj količini u spremniku, a zatim dodaju u vodu bazena.

Kako smanjiti pH u bazenu

Izmjerena pH vrijednost vode u bazenu u pravilu će biti malo iznad idealne, jer dodavanje klora pomiče pH u taj raspon. Dodavanjem “pH-Minusa” smanjujete prekomjernu pH vrijednost.

Gesta nudi pakiranja od 5 do 1000 litara pH minusa

Kako podići pH u bazenu

Na primjer, ako puno kišnice uđe u bazen, obično se smanjuje pH vrijednost. U tom biste slučaju trebali dodati sredstvo pH-Plus. Alternativa sredstvu ph plus je i sam natrij hipoklorit, koji podiže pH vrijednost bazenske vode te eliminira nečistoće.

Savjet: Bez obzira na to podešavate li vrijednost prema gore ili prema dolje, izbjegavajte dodavanje kemikalija izravno u skimer, jer velika koncentracija koju to može uzrokovati može brže korodirati pumpu.

Gesta d.o.o. nudi pakiranja hipoklorita od 2l do 1000 l.

Blog

FLOKULANTI ZA BAZENE

Flokulant za bazen, također poznat kao bazenski floc, skuplja sićušne čestice u vašem bazenu koje uzrokuju zamućenu vodu. Nakon što se te čestice zgrušaju, veće nakupine tonu na dno vašeg bazena gdje ih onda lakše možete usisati.

PRIPREMA I TRETMAN VODE U MONTAŽNIM BAZENIMA

Održavanje vode u bazenu tijekom ljeta izuzetno je važno kako bi se osigurala čista i sigurna voda za kupanje / Priprema I čIšćenje prije punjenja bazena vodom. Tretman bazena kemikalijama

Kontakt podaci

Kontaktirajte nas

Gesta d.o.o.
Ivana Severa 20
42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 (0)42 351451
Mobitel: +385 (0)99 335 14 52
Mobitel: +385 (0)98 533 491
E-mail: info@gesta.hr

Radno vrijeme:
Pon – Pet 08:00 – 15:00

IBAN:
HR0523600001101748396
Žiro račun
2360000-1101748396
Zagrebačka banka d.d.
MB:
3818942

  TEKUĆI /PLINSKI KLOR

  NATRIJEV HIPOKLORIT

  PH MINUS

  AKTIVNI UGLJEN

  FLOKULANTI/ KOAGULANTI

  ALGICID

  TABLETIRANA SOL

  SOLNA KISELINA

  ŽELJEZO (III) KLORID I ŽELJEZO (II) KLORID

  MATERIJALI ZA FILTRIRANJE VODE

  REAGENSI

  PRIJENOSNI MJERNI UREDAJI

  ATESTIRANJE

  NaCl

  NATRIJEVA LUŽINA

  KLOR GRANULAT

  SUMPORNA KISELINA