Proizvodi

Proizvodi

TEKUĆI /PLINSKI KLOR

Dezinfekcija s najdužom tradicijom; primjena na vodovodima s većim protokom vode i bazenima

Plinski klor je zelenkasto žute boje i teži je od zraka te će se zato spustiti na tlo ako se pusti iz spremnika. Kao tekućina je gušći od vode. Ako se tekući klor ispusti iz spremnika, brzo će se vratiti u stanje plina. U prodaju dolazi kao ukapljena tekućina jantarne boje. Najpovoljniji je oblik klora koji se koristi.

Tipična količina plinskog klora potrebna za obradu vode je 1-16 mg/L vode. Ovisno o kvaliteti i količini vode koju se treba pročišćavati, koristi se u različitim koncentracijama. Ako je kvaliteta vode loša, veća koncentracija plinskog klora bit će potrebna za dezinfekciju vode.
Plinski klor se, jednom ušavši u vodu, pretvara u hipoklornu kiselinu i hipokloritne ione, pa se zato njegova toksična svojstva za ljude ne nalaze u vodi za piće koju konzumiramo.

Glavna svrha kloriranja je dezinfekcija vode, ali ima i druge prednosti. Za razliku od nekih drugih metoda dezinfekcije, kloriranje je u stanju osigurati rezidual klora koji smanjuje šansu za ponovni rast patogena u spremnicima za vodu ili unutar sustava za distribuciju vode.

Distribucija klora u bocama – kod prosječne potrošnje klora u vodovodima; mogućnost priključenja od jedne do dvanaest boca istovremeno; boce su punjene s 50 kg ili 150 kg klora ovisno o potrebama korisnika

Proizvodi

NATRIJEV HIPOKLORIT

Visoko učinkovit biocidni proizvod pogodan za dezinfekciju vode za piće, vode u bazenu i vode za kupanje.

Natrijev hipoklorit se široko koristi zbog svojih svojstava dezinfekcije, oksidacije i izbjeljivanja. Djeluje baktericidno, fungicidno i virusno. Natrijev hipoklorit (NaOCl) spoj je koji sadrži klor te se koristi kao dezinficijens. Nastaje kad se plinski klor otopi u otopini natrijeva hidroksida. U tekućem je obliku, bistre svjetložute boje i ima karakterističan miris. Izuzetno je korozivan i mora se čuvati na hladnom, tamnom i suhom mjestu. Prirodno se razgrađuje, stoga se ne može čuvati duže od mjesec dana. Od svih različitih vrsta klora dostupnih za upotrebu, natrij hipokloritom najlakše je rukovati. Ovaj vrlo učinkovit, svestrani oksidirajući biocid može se koristiti u mnogim primjenama, uključujući dezinfekciju bazena, obradu rashladne vode, dezinfekciju pitke i tehnološke vode, pročišćavanje otpadnih voda, čišćenje i dezinfekciju instalacija, proizvodnju sredstava za čišćenje i dezinfekciju te izbjeljivanje. Smatra se najboljim rješenjem kod dodatnog kloriranja na krajnjim dijelovima vodovodne mreže i malih protoka. Moguće je i doziranje samo na protok ili analizator bez dodatne automatike.

Doziranje:

Potrebna količina ovisi o kvaliteti i količini vode koja se tretira. Zahtijeva redovito održavanje opreme za točenje i sigurnost, osposobljene korisnike tehnološke discipline i poštivanje važećih zakona.

Tretman za kupanje ili bazen – u slučaju vode za kupanje ili bazen, količina slobodnog aktivnog klora je max. 0,5 mg/l.

Proizvodi

KLOR GRANULAT

Klor granulat s oko 65% slobodnog klora.

Priprema se u kanti s vodom i dodaje izravno na bazen tijekom rada pumpe za cirkulaciju vode.
Proizvodi

PH MINUS

(38% Sulfatna Kiselina)

Industrijska i profesionalna upotreba; međuprodukt je u proizvodnji anorganskih i organskih kemikalija.

Smjesa i prepakiravanje

Može biti u tekućem obliku (sulfatna kiselina 38%, kloridna kiselina) i kao granulat.

Može se dozirati automatski preko dozirnih pumpica, te ručno.

Proizvodi

Aktivni ugljen

(Antracit) - koristi se kao filterski materijal za pitke i bazenske vode

Filterski materijal izrađen od prirodnog antracita namjenjen za filtraciju vode u višeslojnim filterima. Primjenjuje se za uklanjanje koloidnih čestica i mikroorganizama koji su zaostali u vodi nakon procesa flokulacije.

Proizvodi

FLOKULANTI/ KOAGULANTI

Tvari koje se dodaju zamućenoj vodi u svrhu bistrenja i poboljšanja taloženja vode u vodospremama.

Problem mutnoće vode potiče od prisutnosti vrlo sitnih, oku nevidljivih, raspršenih čestica, koloida, dimenzija od 1 nm do 1 µm koji se zbog istovrsnog elektrostatskog naboja međusobno odbijaju i ostaju raspršeni u vodi.

Koagulacija i flokulacija bitne su sastavnice pročišćavanja pitkih I otpadnih voda. Pružaju pouzdan postupak za rješavanje zamućenja vode što je ključni test kvalitete vode. U pročišćavanju otpadnih voda omogućuju smanjenje do 90% suspendiranih krutina i organskih opterećenja.

Koagulacija i flokulacija su u biti dva odvojena procesa koja se koriste uzastopno za prevladavanje sila koje stabiliziraju suspendirane čestice. Dok koagulacija neutralizira naboje na česticama, flokulacija im omogućuje povezivanje, čineći ih većim, tako da se mogu lakše odvojiti od tekućine.

Flokulanti se u vodu dodaju u obliku otopine, preko dozatora u kojima se priprema otopina i dozira u vodu. Taj postupak se vodi automatski u ovisnosti o mutnoći i protoku vode. Dodavanjem flokulanata u vodu remeti se stabilnost koloida i dolazi do izbijanja naboja koloidnih čestica te se one više ne odbijaju jedna od druge, nego se stvaraju veće nakupine ili flokule.

Takve se veće nakupine talože na dnu bazena ili vodospreme ili se zadržavaju na filterima.

Brzo miješanje osigurava pravilno raspršivanje koagulanta radi pospješivanja sudara čestica. Proizvodi hidrolize metalnih koagulanata nastali u roku od 0,01 do 1,0 sekunde imaju tendenciju da budu najučinkovitiji za destabilizaciju – to je razlog zašto je podešavanje pH i naknadno doziranje više koagulanta rijetko učinkovito nakon početnog dodavanja koagulanta.

Na sam proces flokulacije utječu kvaliteta sirove vode, količina i karakter suspendiranih koloida, potrošnja kisika, količina soli, pH i temperatura vode.

U posljednje vrijeme razvijeni su brojni alternativni koagulanti na bazi aluminija i željeza, kao što su aluminijev sulfat, polialuminij klorid ili željezni sulfat. Kao najučinkovitiji i najpraktičniji koagulant izabrali smo polialuminij klorid (PAC).

Proizvodi

ALGICID

Tekuće sredstvo za uništavanje i sprječavanje nastanka svih tipova algi iz bazenske vode.

Alge u bazenima rastu kada je prisutna niska dostupnost slobodnog klora. Čest uzrok su netočne razine pH ili visoke razine stabilizatora klora u vodi bazena. Porast algi obično primjećuju na stijenkama bazena, koje tada postaju sluzave i skliske te mogu biti pogodna podloga za taloženje opasnih mikroorganizama u bazenskoj vodi.Klor će ubiti većinu algi, ali ako je njegova razina niska ili ako ga voda ne uravnoteži, rast algi eskalira. U uravnoteženom bazenu s dostupnim klorom, algicid podržava djelovanje klora sprječavajući rast algi. Algicidi smanjuju potrebnu količinu sredstva za dezinfekciju, povećavajući učinkovitost tretmana klorom. Tijekom sezone preporučeno je redovno dozirati male količine algicida. Primjenjuje se kao tekućina te se u bazen može dozirati automatski, preko dozirnih pumpica ili ručno.

Proizvodi

NATRIJEV KLORID

Kuhinjska sol, Industrijska sol, Tabletirana sol

Natrijev klorid je komercijalno najvažniji spoj natrija, te je bazna je ili osnovna sirovina kemijske industrije, jer se iz njega izravno ili neizravno, dobivaju svi drugi natrijevi spojevi, te klor (i klorovodična kiselina).

Osim klasične uporabe, kao glavni sastojak kuhinjske soli, ima široku uporabu u kemijskoj industriji. Koristi se za dobivanje klora, natrija, natrijevog hidroksida, natrijevog hipoklorita, klorovodične kiseline, natrijevog sulfata, u proizvodnji papira, tekstilnoj industriji, proizvodnji sapuna i deterdženata, kao konzervans, za posipanje smrznutih prometnica, itd.

Proizvodi

TABLETIRANA SOL

Koristi se za omekšavanje i pripremu vode za kotlovnička postrojenja, kao i za proizvodnju dezinfekcijskog sredstva za dezinfekciju vode u procesu elektrolize.

Tabletirana sol je vrlo čista visokotlačno zbijena vakuumska sol koja se ravnomjerno i postupno otapa te je primjenjiva u kućnim i industrijskim instalacijama. Elektroliza vode i vodenih otopina uobičajenih soli koristeći obnovljivu električnu energiju potencijalno je odličan put prema ekonomiji vodika i održivom okolišu, ali s upitnom isplativošću. Na primjer, elektrolizom vodene otopine kuhinjske soli nastaju vodeni natrijev hidroksid i klor, ali obično samo u malim količinama te se posljedično povećavaju krajnji troškovi, kako za proizvođača tako i za krajnjeg korisnika.
Proizvodi

NATRIJEVA LUŽINA

Jedan od najčešće upotrebljavanih hidroksida u kemijskoj industriji.

Natrijev hidroksid – Ima mnogostruku upotrebu. Jedan od najčešće upotrebljavanih hidroksida u kemijskoj industriji. Važan produkt velike anorganske kemijske industrije i jedna je od najjačih kemijskih baza. Zbog svoje lužnatosti, često se koristi kao pH regulator.

Široka upotreba u industriji umjetnih vlakana i svile, u tekstilnoj industriji, u proizvodnji sapuna i ostalih sredstava za pranje, za rafinaciju masti, mazivih ulja i petroleja, proizvodnju boja, papira i mnogih kemikalija te kod raznih organskih sinteza, za mekšanje vode, u preradi aluminija, čišćenje i močenje metala i drveta; u veterinarskoj medicini itd.

Proizvodi

SOLNA KISELINA

(Kloridna kiselina, Klorovodična kiselina) – vodena otopina klorovodičnog plina (HCl).

Solna kiselina snažna je anorganska kiselina koja se koristi u gotovo svim sektorima industrije. To je bistra, bezbojna i nagrizajuća tekućina oštrog mirisa.

Jedan je od temeljnih reagensa u laboratoriju (pri kontroli pH otopina) te pripada temeljima kemijske industrije.
Solna kiselina može se koristiti za regulaciju pH na bazenima te za otapanje i čišćenje kamenca.

Primjenjuje se i u proizvodnji mnogih anorganskih i organskih spojeva, u metalurgiji, kod galvanizacije, u industriji boja te u tekstilnoj industriji.

Previše kalcija u vodi može uzrokovati začepljenje vodovodnih cijevi, kako u sanitarnim cijevima, tako i u cijevima za kućanske i industrijske uređaje. Zato se u domaćinstvima rabi kao otapalo za kamenac.

Proizvodi

ŽELJEZO (III) KLORID I ŽELJEZO (II) KLORID

Željezni klorid je krutina narančaste do smeđe-crne boje.

Lako je topljiv u vodi. Negoriv je. Kad je mokar, nagriza aluminij i većinu metala. Koristi se za obradu kanalizacije, industrijskog otpada, za pročišćavanje vode, uklanjanje fosfora, sumporovodika i teških metala iz otpadnih voda te kao sredstvo za nagrizanje prilikom graviranja pločica i u proizvodnji drugih kemikalija.
Proizvodi

MATERIJALI ZA FILTRIRANJE VODE:

Proizvodi

PRIJENOSNI MJERNI UREDAJI

marke Hach Lange

Vrhunski profesionalni uređaji…

Proizvodi

REAGENSI

za mjerne uređaje kontrolu kvalitete pitke i bazenske vode (kontrola klora i pH)

Reagensi za mjerne uređaje:

Proizvodi

SUMPORNA KISELINA

Popularna upotreba za neutralizaciju pH zbog svoje visoke učinkovitosti i jake kisele prirode.

Sumporna kiselina je nagrizajuća, uljasta, bezbojna tekućina koja se u svim omjerima miješa sa vodom. To je snažna, anorganska kiselina s oksidirajućim i dehidratacijskim djelovanjem. Kada se pomiješa sa vodom, kiselina se uvijek dodaje u vodu (nikad obratno).

Kod upotrebe za podešavanje pH takoder je potreban poseban oprez jer dolazi do egzotermne reakcije koja stvara toplinu. Što je ozbiljnija primjena, stvara se više topline. Na primjer; Voda iz slavine s podešavanjem pH stvorit će vrlo malo topline, dok neutralizirajuće otopine s visokim postotkom kiselina ili baza mogu generirati značajnu toplinu i stoga se moraju uzeti u obzir i drugi faktori.
Nažalost, u svijetu pH ne postoji jedna veličina koja odgovara svim standardima za ono što se koristi za podešavanje pH u obradi vode. Regulatori pH za pročišćavanje vode uključuju mnoge kemikalije koje imaju različite prednosti i nedostatke. Predlažemo da uvijek slijedite upute o upotrebi kemikalije ili izravno razgovarate s jednim od naših kemičara kako biste odredili najbolji način djelovanja.

Pri dodiru čista sumporna kiselina može uzrokovati ozbiljne kemijske opekline, pa čak i sekundarne termičke opekline zbog dehidracije; te su čak i male količine čiste kiseline opasne. Uvijek treba pozorno pratiti upute za upotrebu.

Primjena:

Usluge

Usluge - Usluga atestiranja

ATESTIRANJE

BOCA I SPREMNIKA

Djelatnost periodičkog ispitivanja pokretne tlačne opreme (PTO) prema pravilniku N.N 125/08.

Kontakt podaci

Kontaktirajte nas

Gesta d.o.o.
Ivana Severa 20
42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 (0)42 351451
Mobitel: +385 (0)99 335 14 52
Mobitel: +385 (0)98 533 491
E-mail: info@gesta.hr

Radno vrijeme:
Pon – Pet 08:00 – 15:00

IBAN:
HR0523600001101748396
Žiro račun
2360000-1101748396
Zagrebačka banka d.d.
MB:
3818942

  TEKUĆI /PLINSKI KLOR

  NATRIJEV HIPOKLORIT

  PH MINUS

  AKTIVNI UGLJEN

  FLOKULANTI/ KOAGULANTI

  ALGICID

  TABLETIRANA SOL

  SOLNA KISELINA

  ŽELJEZO (III) KLORID I ŽELJEZO (II) KLORID

  MATERIJALI ZA FILTRIRANJE VODE

  REAGENSI

  PRIJENOSNI MJERNI UREDAJI

  ATESTIRANJE

  NaCl

  NATRIJEVA LUŽINA

  KLOR GRANULAT

  SUMPORNA KISELINA