Trgovina

O NAMA

PODACI O OPERATERU GESTA d.o.o.

GESTA d.o.o. podliježe Zakonu o zaštiti okoliša (N.N. 80/13,153/13,78/15,12/18), zatim pravilniku o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (N.N. 139/14). Shodno tome, gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji dostavljen je operativni plan i procjena rizika. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike dostavljena je politika sprječavanja velikih nesreća, te je dobivena Suglasnost KLASA: 351-02/18-59/06 UR BROJ: 517-03-1-3-2-19-3 od 15. travnja 2019.

U krugu firme manipulira se sa bocama i spremnicima tekućeg klora, te IBC spremnicima i balonima za natrijev hipoklorit. Boce i spremnici tekućeg klora se nakon dopreme istovaruju i spremaju u skladištu klora iz kojeg se dalje distribuiraju kupcima prema potražnji. IBC spremnici se spremaju u skladištu natrijevog hipoklorita, gdje se natrij hipoklorit pretače iz IBC spremnika u balone.

Skladište klora pokriveno je sustavom neutralizacije koja se automatski uključuje u slučaju ispuštanaj klora, a obavjest o ispuštanju klora šalje se svim djelatnicima Geste d.o.o. na mobilni telefon. Sva skladišta pokrivena su protuprovalnim alarmom. Sustav dojave povezan je sa svjetlosnim i zvučnim signalom izvan zgrade. U razdoblju od 03.02. do 07.02.2020. obavljen je koordinirani nadzor prema SEVESO, niži razred od strane državnog inspektorata.

Prisutne opasne kemikalije: Tekući klor – KLOR: Oks. plin 1, Stlač. plin, Ak. toks. 2, Nadraž. koža 2, Nadraž. oka 2, TCOJ 3, Ak. toks. vod. okol. Natrijev hipoklorit 15%: Nagriz. koža 1B, Ak. toks. vod. okol. 1, Ozlj. oka 1, TCOJ 3, Nagriz. metal 1.

Dodatne odgovarajuće informacije mogu se dobiti na lokaciji Gesta d.o.o., te na br telefona 042/351-451 ili mail adresi info@gesta.hr

Kontakt podaci

Kontaktirajte nas

Gesta d.o.o.
Ivana Severa 20
42000 VARAŽDIN

Telefon: +385 (0)42 351451
Mobitel: +385 (0)99 335 14 52
Mobitel: +385 (0)98 533 491
E-mail: info@gesta.hr

Radno vrijeme:
Pon – Pet 08:00 – 15:00

IBAN:
HR0523600001101748396
Žiro račun
2360000-1101748396
Zagrebačka banka d.d.
MB:
3818942

  TEKUĆI /PLINSKI KLOR

  NATRIJEV HIPOKLORIT

  PH MINUS

  AKTIVNI UGLJEN

  FLOKULANTI/ KOAGULANTI

  ALGICID

  TABLETIRANA SOL

  SOLNA KISELINA

  ŽELJEZO (III) KLORID I ŽELJEZO (II) KLORID

  MATERIJALI ZA FILTRIRANJE VODE

  REAGENSI

  PRIJENOSNI MJERNI UREDAJI

  ATESTIRANJE

  NaCl

  NATRIJEVA LUŽINA

  KLOR GRANULAT

  SUMPORNA KISELINA